• Жизнени преходи в трансформиращото (се) село: памет, идентичност, наследяване

Магистър по Славянска филология от 2001г. и магистър по Право от 2017г. Понастоящем е докторант към Философско-исторически факултет, Катедра Социология и науки за човека. Изследва комуникационните неравенства, пораждащи комуникационни кризи в организации от т.нар. "трети сектор". През годините е работил за Българско национално радио, програма Радио Пловдив, програма Христо Ботев, програма Хоризонт. Българска национална телевизия, програма БНТ2, множество списания и сайтове.