• Жизнени преходи в трансформиращото (се) село: памет, идентичност, наследяване

 

д-р Мария Славчева

Изследовател на свободна практика.

Доктор по социална антропология. Експерт общности, идентичности, култура.

Участва в национални и международни конференции, младежки проекти. Работи в Община Стара Загора, отдел “Туризъм”.

Има изследователски опит в научни и приложни проекти в сферата на визуалната антропология, антропологията на хората с увреждания, фотография, културно наследство, градска антропология. Съ-учредител на Асоциация за културна, етнология и антропология “Медатор”.

Член е на Международната асоциация за антропология на Югоизточна Европа (InASEA).

Повече може да научите в профилите в ПУ,  LinkedIn