• Жизнени преходи в трансформиращото (се) село: памет, идентичност, наследяване

 

                     от Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей при Българската аказемия на науките работи по теми, свързани с: всекидневно разказване, културни специфики на етнични и конфесионални общности, българската диаспора, политики към наследството, биокултурно наследство, културна идентичност, интеркултурни взаимодействия, миграции и мобилност, трансгранични изследвания, проблеми на съвременната музеология. Освен в България, осъществявала е теренни изследвания в Унгария, Румъния, Турция, Гърция, Словения, Латвия. Автор е на три самостоятелни монографии, на една в съавторство и четири колективни. Съставител и редактор е на редица тематични сборници.