• Жизнени преходи в трансформиращото (се) село: памет, идентичност, наследяване

 

Тя е антрополог. Изследователските ѝ интереси са насочени към изследване на културата на различни общности във връзка с техните обживени пространства, нематериално културно наследство, граници и наследства и връзките между културни наследства, наследници и наследявания.

 

В настоящия проект тя се занимава с изследване на общности от „активни“ хора в селата, които наследяват, запазват, (ре) конструират и създават (нови) културни наследства. Изследователските й въпроси са: какви са биографичните траектории на тези хора, които се вписват в трансформациите на българското село; как се договарят местните културни наследства, които да бъдат запазени и представени; как се наследяват локалните наследства; как „встъпват“ в статут на наследници; кои са механизмите, на които трябва да запазят паметта и да предадат на следващите.

 

Координира и организира изследователската програма за теренни изследвания на екипа.