• Жизнени преходи в трансформиращото (се) село: памет, идентичност, наследяване

Социален антрополог, изследовател на свободна практика

Научните ѝ интереси са в сферата на социалните мрежи и капитал, миграция и мобилност, нематериално културно наследство, джендър изследванията и приложната антропология. Към момента Анелия е член на екипа на изследователски проект „Културно наследство и институционализация на българските исторически и съвременни мигрантски общности отвъд Европа“ на ИЕФЕМ-БАН, един от основателите и член е на сдружение Асоциация за културна, етнология и антропология “Медатор”.

Селата са както отражение на унаследените традиции, така и инкубатор за развитието на нови социо-културни практики за справяне с всекидневието и неговите предизвикателства. Чрез общностите, които ги обживяват, могат да се проследят различни мрежи на взаимопомощ и преоткриване на изгубеното наследство, респективно и техните трансформации. Изследователските ѝ мотиви са свързани с проследяване и описване на тези мрежи и техните физически и социални проявления в съвременното “изчезващо” село.

Повече за Анелия в нейните профили:

ПУ “Паисий Хилендарски”, academia.edu, researchgate.com, LinkedIn