• Жизнени преходи в трансформиращото (се) село: памет, идентичност, наследяване

Научните й интереси са свързани с изследване на ню ейдж общности, практики за самоусъвършенстване, трансформиране на модерната идентичност, житейски проекти.

В този научноизследователски проект Анелия проучва представата за село сред ню ейдж движенията в България и намира ли тя отражение върху житейските проекти на хора свързани с това поле.

По отношение на организаторската дейност тя участва в екипа по медийно отразяване, както и в екипа по архивиране на емпиричен материал.