• Жизнени преходи в трансформиращото (се) село: памет, идентичност, наследяване

Философско-исторически факултет на Пловдивски университет

Тя е етнолог, изследовател и преподавател в катедра „Етнология“ на ПУ „Паисий Хилендарски“. Нейните научни интереси са насочени към изследване на различни общности и техните културни наследства, процесите на наследяване, конструиране на паметта и утвърждаване на идентичностите.

„Селото беше място напълно далечно и непознато за мен. Нямам никакъв биографичен опит от живот на село, къща на село или летни ваканции при баба на село. От както стъпих на селски терен постоянно откривам и преоткривам нови теми, идеи, проблеми, срещам се и общувам със забележителни хора, които споделят с мен своите истории и жизнен опит. Селото вече не е непознато за мен и всяко връщане към него е източник на нови вдъхновения.“ – д-р Мария Кисикова