• Жизнени преходи в трансформиращото (се) село: памет, идентичност, наследяване

 

Философско-исторически факултет на Пловдивски университет

 

Научните ѝ интереси са в областта на социалните изследвания на храната и храненето, конструирането на национална и локална идентичност, дефинирането и употребите на нематериално културно наследство, културните технологии, новите форми на празнуването и процесите на фестивализация.

 

В проекта Елица се фокусира върху храната и храненето като част от нематериалното културно наследство, както на индивида, така и на групата. В изследването си тя търси отговор на въпроса как се конструира кулинарното наследство на дадена локалност или регион, кака то се аргументира и валоризира. По-конкретно работата ѝ се насочва към празниците посветени на храната като пример за промените в осмислянето на биологичното и кулинарно наследство, но и като пример за трансформиращи се модели на колективно (само)идентифициране и празнуване.