• Жизнени преходи в трансформиращото (се) село: памет, идентичност, наследяване

Катедра „Етнология“, Философско-исторически факултет, ПУ „Паисий Хилендарски“

Основни научни интереси в полето на етнологията на етничните групи, интерпретативната антропология, хералдиката. Занимава се с проучвания на социални взаимодействия и неформален социален контрол в селото, местни наследства и локални идентичности.

В настоящия проект освен с изследване на трансформациите в едно малко българско село, Стоян участва в разработването на методоложкия инструментариум за антрооложката част от екипа, и съгласуването на основните концептуални дефиниции с операционалните дефиниции, избора на методи и на терени.