• Жизнени преходи в трансформиращото (се) село: памет, идентичност, наследяване

 

Д-р Пенкова е доцент по „Социология на неравенствата“ и декан от 2021 г. на Философско-историческия факултет към ПУ „Паисий Хилендарски“. Основните й научни интереси са в областта на неравенствата, социоанализата и изследването на уязвимостта и социалните страдания, историческата социология на дискурса и практическата логика на дискурсивните практики.

 

 

 

В проекта влиза със своята експертиза, свързана със соционалитичните проблематизации на биографичния и социален опит на хората от българските села, както и с акцента върху начина, по който в и чрез дискурса се пораждат съществени социални различия между тях, формират се идентичности, полагат се граници и се установяват форми на позиционно обусловена нищета. Изследователският интерес се насочва не само към специфичните уязвимости и лишености, които обикновено са свързват с „живота на село“, но и към конкретните практически действия, чрез които трансформиращите (се) селски жители „създават“ селото като свой собствен обживян свят.