• Жизнени преходи в трансформиращото (се) село: памет, идентичност, наследяване

 

Философско-исторически факултет на Пловдивски университет

 

Научните й интереси са в областта на материалното и нематериално културно наследство, културни технологии, идентичност, художествените практики, както техните социални аспекти и употреби във връзка с културните политики и културния туризъм.

 

Селата днес са жив организъм, които се променят, някои от тях за съжаление си отиват заедно с хората, които ги напускат. В други  - се заселват нови жители, които търсят промяна в собствения си живот, но заедно с това променят мястото и общността. Как се наследява паметта на местата, как се променят едни други хората и местата е първото ми любопитство. Надявам се при теренно-изследователската работа да получа по-богата картина, да възникнат повече въпроси, а защо не и отговори.